Server Status

# Server Name Location Host Account Status
1 SSH AU 01 Australia Australia au01-30.sshsrv.com Full! Online
2 SSH AU 01 Australia Australia au01-7.sshsrv.com Full! Online
3 SSH AU 01 Australia Australia au01.sshsrv.com Full! Online
4 SSHUDP AU 01 Australia Australia au1udp.sshsrv.com Full! Online
5 SSH BR 01 Brazil Brazil br01-30.sshsrv.com Full! Online
6 SSH BR 01 Brazil Brazil br01-7.sshsrv.com 6 / 15 Online
7 SSH BR 01 Brazil Brazil br01.sshsrv.com 9 / 25 Online
8 SSHUDP BR 01 Brazil Brazil br1udp.sshsrv.com 4 / 25 Online
9 SSH CA 01 Canada Canada ca01-30.sshsrv.com Full! Online
10 SSH CA 01 Canada Canada ca01-7.sshsrv.com Full! Online
11 SSH CA 01 Canada Canada ca01.sshsrv.com Full! Online
12 SSHUDP CA 01 Canada Canada ca1udp.sshsrv.com Full! Online
13 SSH CL 01 Santiago Chile Santiago Chile cl01-30.sshsrv.com Full! Online
14 SSH CL 01 Santiago Chile Santiago Chile cl01-7.sshsrv.com 11 / 15 Online
15 SSH CL 01 Santiago Chile Santiago Chile cl01.sshsrv.com 5 / 25 Online
16 SSHUDP CL 01 Santiago Chile Santiago Chile cl1udp.sshsrv.com 0 / 25 Online
17 SSH FIS 01 Finland Finland fis01-30.sshsrv.com 0 / 1 Offline
18 SSH FIS 01 Finland Finland fis01-7.sshsrv.com 0 / 15 Offline
19 SSH FIS 01 Finland Finland fis01.sshsrv.com 0 / 15 Offline
20 SSHUDP FIS 01 Finland Finland fisudp.sshsrv.com 0 / 25 Offline
21 SSHUDP FR 01 France France fr1udp.sshsrv.com 4 / 25 Online
22 SSH GE 01 Germany Germany ge01-30.sshsrv.com Full! Online
23 SSH GE 01 Germany Germany ge01-7.sshsrv.com Full! Online
24 SSH GE 01 Germany Germany ge01.sshsrv.com Full! Online
25 SSHUDP GE 01 Germany Germany ge1udp.sshsrv.com Full! Online
26 SSH ID 01 Indonesia Indonesia id01-30.sshsrv.com Full! Online
27 SSH ID 01 Indonesia Indonesia id01-7.sshsrv.com Full! Online
28 SSH ID 01 Indonesia Indonesia id01.sshsrv.com Full! Online
29 SSH ID 02 Indonesia Indonesia id02-30.sshsrv.com Full! Online
30 SSH ID 02 Indonesia Indonesia id02-7.sshsrv.com Full! Online
31 SSH ID 02 Indonesia Indonesia id02.sshsrv.com Full! Online
32 SSHUDP ID 01 Indonesia Indonesia id1udp.sshsrv.com Full! Online
33 SSHUDP ID 02 Indonesia Indonesia id2udp.sshsrv.com Full! Online
34 SSH IN 01 India India in01-30.sshsrv.com Full! Online
35 SSH IN 01 India India in01-7.sshsrv.com Full! Online
36 SSH IN 01 India India in01.sshsrv.com Full! Online
37 SSHUDP IN 01 India India in1udp.sshsrv.com Full! Online
38 SSH JP 01 Japan Japan jp01-30.sshsrv.com 0 / 1 Offline
39 SSH JP 01 Japan Japan jp01-7.sshsrv.com 0 / 15 Offline
40 SSH JP 01 Japan Japan jp01.sshsrv.com 0 / 15 Offline
41 SSHUDP JP 01 Japan Japan jpudp.sshsrv.com 0 / 25 Offline
42 SSH NL 01 Netherlands Netherlands nl01-30.sshsrv.com Full! Online
43 SSH NL 01 Netherlands Netherlands nl01-7.sshsrv.com Full! Online
44 SSH NL 01 Netherlands Netherlands nl01.sshsrv.com Full! Online
45 SSHUDP NL 01 Netherlands Netherlands nl1udp.sshsrv.com Full! Online
46 SSH PL 01 Poland Poland pl01-30.sshsrv.com Full! Online
47 SSH PL 01 Poland Poland pl01-7.sshsrv.com 4 / 15 Online
48 SSH PL 01 Poland Poland pl01.sshsrv.com 5 / 25 Online
49 SSHUDP PL 01 Poland Poland pl1udp.sshsrv.com 2 / 25 Online
50 SSH SG 01 Singapore Singapore sg01-30.sshsrv.com Full! Online
51 SSH SG 01 Singapore Singapore sg01-7.sshsrv.com Full! Online
52 SSH SG 01 Singapore Singapore sg01.sshsrv.com Full! Online
53 SSH SG 02 Singapore Singapore sg02-30.sshsrv.com Full! Online
54 SSH SG 02 Singapore Singapore sg02-7.sshsrv.com Full! Online
55 SSH SG 02 Singapore Singapore sg02.sshsrv.com Full! Online
56 SSH SG 03 Singapore Singapore sg03-30.sshsrv.com Full! Online
57 SSH SG 03 Singapore Singapore sg03-7.sshsrv.com Full! Online
58 SSH SG 03 Singapore Singapore sg03.sshsrv.com Full! Online
59 SSH SG 04 Singapore Singapore sg04-30.sshsrv.com Full! Online
60 SSH SG 04 Singapore Singapore sg04-7.sshsrv.com Full! Online
61 SSH SG 04 Singapore Singapore sg04.sshsrv.com Full! Online
62 SSH SG 05 Singapore Singapore sg05-30.sshsrv.com Full! Online
63 SSH SG 05 Singapore Singapore sg05-7.sshsrv.com Full! Online
64 SSH SG 05 Singapore Singapore sg05.sshsrv.com Full! Online
65 SSH SG 06 Singapore Singapore sg06-30.sshsrv.com Full! Online
66 SSH SG 06 Singapore Singapore sg06-7.sshsrv.com Full! Online
67 SSH SG 06 Singapore Singapore sg06.sshsrv.com Full! Online
68 SSH SG 07 Singapore Singapore sg07-30.sshsrv.com Full! Online
69 SSH SG 07 Singapore Singapore sg07-7.sshsrv.com Full! Online
70 SSH SG 07 Singapore Singapore sg07.sshsrv.com Full! Online
71 SSH SG 08 Singapore Singapore sg08-30.sshsrv.com Full! Online
72 SSH SG 08 Singapore Singapore sg08-7.sshsrv.com Full! Online
73 SSH SG 08 Singapore Singapore sg08.sshsrv.com Full! Online
74 SSHUDP SG 01 Singapore Singapore sg1udp.sshsrv.com Full! Online
75 SSHUDP SG 02 Singapore Singapore sg2udp.sshsrv.com Full! Online
76 SSHUDP SG 03 Singapore Singapore sg3udp.sshsrv.com Full! Online
77 SSHUDP SG 04 Singapore Singapore sg4udp.sshsrv.com Full! Online
78 SSHUDP SG 05 Singapore Singapore sg5udp.sshsrv.com Full! Online
79 SSHUDP SG 06 Singapore Singapore sg6udp.sshsrv.com Full! Online
80 SSHUDP SG 07 Singapore Singapore sg7udp.sshsrv.com Full! Online
81 SSHUDP SG 08 Singapore Singapore sg8udp.sshsrv.com Full! Online
82 SSH UK 01 United kingdom United kingdom uk01-30.sshsrv.com Full! Online
83 SSH UK 01 United kingdom United kingdom uk01-7.sshsrv.com Full! Online
84 SSH UK 01 United kingdom United kingdom uk01.sshsrv.com Full! Online
85 SSHUDP UK 01 United kingdom United kingdom uk1udp.sshsrv.com Full! Online
86 SSH US 01 United states United states us01-30.sshsrv.com Full! Online
87 SSH US 01 United states United states us01-7.sshsrv.com Full! Online
88 SSH US 01 United states United states us01.sshsrv.com Full! Online
89 SSH US 02 United states United states us02-30.sshsrv.com Full! Online
90 SSH US 02 United states United states us02-7.sshsrv.com Full! Online
91 SSH US 02 United states United states us02.sshsrv.com Full! Online
92 SSHUDP US 01 United states United states us1udp.sshsrv.com Full! Online
93 SSHUDP US 02 United states United states us2udp.sshsrv.com Full! Online
94 SLOWDNS AU 01 Australia Australia au1dns.sshsrv.com Full! Online
95 SLOWDNS BR 01 Brazil Brazil br1dns.sshsrv.com 4 / 15 Online
96 SLOWDNS CA 01 Canada Canada ca1dns.sshsrv.com Full! Online
97 SLOWDNS CL 01 Santiago Chile Santiago Chile cl1dns.sshsrv.com 3 / 15 Online
98 SLOWDNS FIS 01 Finland Finland fisdns.sshsrv.com 0 / 15 Offline
99 SLOWDNS GE 01 Germany Germany ge1dns.sshsrv.com Full! Online
100 SLOWDNS ID 01 Indonesia Indonesia id1dns.sshsrv.com Full! Online
101 SLOWDNS ID 02 Indonesia Indonesia id2dns.sshsrv.com Full! Online
102 SLOWDNS IN 01 India India in1dns.sshsrv.com Full! Online
103 SLOWDNS JP 01 Japan Japan jpdns.sshsrv.com 0 / 15 Offline
104 SLOWDNS NL 01 Netherlands Netherlands nl1dns.sshsrv.com Full! Online
105 SLOWDNS PL 01 Poland Poland pl1dns.sshsrv.com 0 / 15 Online
106 SLOWDNS SG 01 Singapore Singapore sg1dns.sshsrv.com Full! Online
107 SLOWDNS SG 02 Singapore Singapore sg2dns.sshsrv.com Full! Online
108 SLOWDNS SG 03 Singapore Singapore sg3dns.sshsrv.com Full! Online
109 SLOWDNS SG 04 Singapore Singapore sg4dns.sshsrv.com Full! Online
110 SLOWDNS SG 05 Singapore Singapore sg5dns.sshsrv.com Full! Online
111 SLOWDNS SG 06 Singapore Singapore sg6dns.sshsrv.com Full! Online
112 SLOWDNS SG 07 Singapore Singapore sg7dns.sshsrv.com Full! Online
113 SLOWDNS SG 08 Singapore Singapore sg8dns.sshsrv.com Full! Online
114 SLOWDNS UK 01 United kingdom United kingdom uk1dns.sshsrv.com Full! Online
115 SLOWDNS US 01 United states United states us1dns.sshsrv.com Full! Online
116 SLOWDNS US 02 United states United states us2dns.sshsrv.com Full! Online
Advertisement